Wat gaan we doen ?

We gaan uw volledige portefeuille vertalen in lekentaal en zo de communicatie tussen uw bedrijf en de makelaar optimaliseren naar misschien wel 100 % !!
Cover2cover gaat samen met de KMO bekijken hoe deze ‘situaties’ niet meer door de mazen van het net gaan glippen. Wij gaan een audit maken van het geheel van uw verzekeringen en zo nodig een revisie (van een deel) van de portefeuille.

Dit gebeurt door middel van een studiemandaat : hiermee geeft het KMO de toestemming om bij de betrokken maatschappijen de recente polissen te verkrijgen, samen met de schadestatistieken. Hier hangt geen verbintenis aan vast, het is louter ter info/studie.

Dit heeft een technisch gedeelte :

  • inhoud van de polis : kapitalen – dekkingen – vrijstellingen – clausules – de wet - …
  • inschatten van uw risico
  • inspectie en preventie van uw bedrijf

en een financieel gedeelte :

  • is uw premie conform de markt en uw te dekken risico’, zo niet, waar dan wel.

Na deze audit komt er een belangrijk moment : een vergadering. Samen met de bedrijfsleider en de verantwoordelijke voor het hoofdstuk verzekering bespreken we het geheel en de bekomen resultaten. Indien u wenst dat uw makelaar erbij is, nodigen we hem/haar ook uit.

Op deze wijze komen we tot een zelfde taal tussen uw bedrijf en makelaar.

Een aftersales is mogelijk.
Een reden hiervoor kan zijn dat uw verzekeringsbeheerder vervangen is door iemand anders.

Wat doen we niet ?

Wij worden niet uw makelaar.

DE schakelaar tussen UW bedrijf en makelaar.

contacteer ons