Waar zit meestal het probleem ?

Bij heel wat KMO’s is het hoofdstuk verzekeringen een noodzakelijk kwaad. 2 situaties :

  • Ofwel heeft de eigenaar/oprichter bij een groei van het bedrijf er geen tijd meer voor.
  • Ofwel is er een CEO die het bedrijf leidt en die het verzekeringshoofdstuk door geeft aan ….

In beide gevallen wordt er dan vertrouwd op de makelaar die vanzelfsprekend orde op zaken houdt.

Dat is de theorie. Nu de praktijk.

Op de KMO wordt iemand aangesteld om de verzekeringen op te volgen. Simpel gezegd : wijzigingen doorgeven, documenten heen en weer sturen.

Vermits het beroep verzekeringsmakelaar een beschermd beroep is, is het aannemelijk dat de bediende op de KMO eigenlijk niet weet wat er in een polis, welke tak dan ook, exact beschreven wordt, en dat is heel normaal. Een bediende van de makelaar komt (hopelijk) 1 of 2 keer per jaar op het bedrijf om de situatie in te schatten en eventueel aan te passen indien nodig. Hij/zij kan dat alleen met de exacte informatie.

  • Er zijn ook zoveel mogelijkheden om bv. een wagen te verzekeren, maar kent u alle formules hiervoor ?
  • Zijn forfaitaire premies nog aan de orde of is het beter op lonen of omzet ?
  • Valt u nog onder dezelfde wetgeving van een aantal jaren terug ?
  • Wat zijn de voordelen van een 3 jaren contract ?
  • Klopt uw NACE code met uw activiteit ?
  • Wat gebeurt er met het beheer van uw portefeuille tijdens de vakantie periode ?

Er is dus een reële kans dat ondanks de beste bedoelingen er ontbrekende delen zijn. De opvolging mankeert en de reden is een communicatie stoornis.

DE schakelaar tussen UW bedrijf en makelaar.

contacteer ons